Következő időpont: hamarosan...

Helyszín: ...
Részvételi díj:
55.000,-Ft
Ismétlőknek:
30.000,-Ft
Kik az ismétlők: Tóth Nerella és Csattos Ilona önismereti rajz programjainak résztvevői
A programnak előfeltétele: nincs. A program felnőtteknek szól.
Eszközök: Minden rajzeszközt biztosítunk új résztvevőknek és ismétlőknek is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Nagyon sokan hisszük magunkról, hogy nem tudunk papíron megörökíteni embereket, tájakat, tárgyakat, azaz kialakult bennünk az a hitrendszer, hogy képtelenek vagyunk rajzolni, festeni. A bal agyfélteke félelmei, logikus gondolkodása megakadályozza, hogy kifejezzük kreativitásunkat. Sokunkban fel sem merül még csak a kérdése sem annak, hogy képesek vagyunk az ismert művészekhez hasonlóan mi is rajzolással és festéssel kifejezni belső érzelmeinket, vagy csak egyszerűen kedvtelésből vászonra, vagy papírra vetni azt, ami éppen tetszik.

A négy napos rajzolás alap program alatt nem fortélyokat, hanem technikákat sajátíthatsz el, melynek segítségével jobb agyféltekédet kezded intenzívebben működtetni, s jelenítheted meg papíron saját stílusodban mindazt, amit szeretnél.

A mai világban, ahhoz, hogy az ember vágyai szerint érvényesülhessen, fontos, hogy meglássa maga körül a világ működését másképpen. Fontos az érvényesülésedhez, az intuiciód, ráérzőképességed fejlesztése is. Ez a program segít látásmódod változásában is, mely biztosítja a harmónikusabb, eredményesebb életet számodra.

A művészeti programon mindenkiben felébred a szunnyadó művész, kibontakozik saját rajzolási készsége, s ezen kreativitáson keresztül a hallgatók meglátják önmagukban, hogy hogyan reagálnak ugyanezekkel az érzelmekkel életük egyéb területein is.

Fellebben a fátyol a titokról, hogy nem azt kell lerajzolnunk amit nézünk (hiszen nem azt látjuk), hanem azt, ami mindig is ott van, a teret.

További rajzokat lentebb görgetve találsz

A rajzolásnál nem a kézügyességre számítunk. Az emberek tudatában az alakult ki, hogy aki nem tud jól rajzolni, annak nincs kézügyessége. Természetesen ez nem így van. Sokkal több embernek van jó kézügyessége, mint ahányan művészként tevékenykednek. Bármennyire is hangzik furcsán, a rajzolni tudás titka a látásmódban rejlik. Ahhoz hogy az ember látásmódja meg tudjon változni, szüksége van egy bizonyos önismeretre, amely egyben párosul azzal a vágyával is, hogy megértese, mi az, amit másképpen kell látni az életében. Ezen önismeretnek a legfontosabb részét a négy napos rajz program alatt meg lehet szerezni. Nem a rajzolás tanítása történik, hanem a hallgatók látni tanulnak meg. S természetesen ezzel egyidőben megszületik kezük alatt a hőn áhított “remekmű”.

Ennek a rajzprogramnak az önismeret adja a vezérfonalát, amelyet viszont, így bárki gyakorlati szinten tapasztalhat meg a rajzoláson keresztül. Az ember az érzelmei alapján gondolkodik, és az érzelmei alapján cselekszik. S amíg az érzelmei irányítják cselekedeteit, addig azok befolyásolják azt is, ahogyan látja önmaga, mások, és a világ működését. Amint képessé válik saját érzelmei irányítására, képes uralkodni azok fölött, megláthatja a dolgok valós történését. A rajzolás során az ember kezét is minden esetben az érzelmei irányitják. Ahogyan fogja valaki a ceruzát, ahogyan húzza vele a vonalakat, már az érzelmeket tükröz. A papíron megjelenő vonalak láttán az alkotóban érzelmi reakciók indulnak be, a megfelelő érzelmekkel reagál rá. Tehát a kéz helyett az érzelem veszi át az irányítást. Egyszerűbben megfogalmazva ez azt jelenti, hogy akár egyetlen vonal húzása után beinduló érzelmi reakció – ami nem más, mint a félelemből, önbizalomhiányból fakadó elégedetlenség, lezárja az embert a rajzolás képességére.

A bal agyféltelke racionális gondolkodása alapján egyértelmuvé válik kialakított hitünk arról, hogy képtelenek vagyunk vagyuk rajzolni. A rajzolás művészete viszont a jobb és bal agyfélte harmonikus működésének eredménye. Ennek a négy napos rajzolásnak az a lényege, hogy képesek legyünk elérni, hogy a bal agyfélteke racionalitása ne gátolja meg a jobb agyfélteke kerativitását. Ezért olyan technikai feladatokat kapnak a hallgatók, ami rajzolásnak tűnik ugyan, de mégis azt a célt szolgálja, hogy a bal agyfélteke ne gátolja működésében a jobb agyféltekét. Mivel az emberiség több, mint 95 %-a bal agyféltekés dominanciával bír, a programon résztvevő emberek racionalitásuk hatalmával kerülnek szembe. Valójában azokkal az érzelmekkel, amik a mindennapi tevékenységük során a bal agyféltekéjük működése által vannak jelen. Ez az a viselkedésforma, amely az ember személyiségére jellemzű. Tehát a résztvevő rajzolás közben saját magáról alkotott véleményével kerül ellentmondásba.

Amíg a mindennapokban az ember ki tud térni “önmaga elől” különböző kifogások segítségével, addig a papíron szembe kell néznie önmagával. Ezen a programon a racionalitás és a kreativitás harca jelenik meg a technikák elsajátítása közben. Hogyan van akkor ez az életünkben? A papír elott ülve, ceruzával a kezünkben megkaphatjuk a választ. A válasz segít személyiségünk kibontakoztatásában, kreativitásunk felszabadításában. Egyéb kreatív vágyaink is – az alkotás öröme, a zene, a tánc, a művészetek, – más megvilágításba kerülnek. Nem utolsó sorban, kibontakozik előttünk a rajzolás művészete. Felfedezhetjük, hogy az, amit eddig hittünk – képtelenségünk a rajzoláshoz – ezalatt a négy nap alatt köddé válik.

Ízelítő a programon született rajzokból:

A bal oldali rajz az első nap reggelén, a jobb oldali pedig a harmadik nap délutánján készült.

                                             

Önarcképek a program negyedik napjáról:

                       

Vissza az Önismereti Kreatív programok főoldalára